Υποτροφίες της Αυστρίας

 

Το Υπουργείο, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι η Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην αυστριακή βάση δεδομένων: https://grants.at, στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα.

Main Menu