Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ290 «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ290 «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu