Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ292 «Skills for promotion, valorisation, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage - 601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA (EUHerit)» / 1η διαδικασία

 

Η Επιτροπή Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ292 «Skills for promotion, valorisation, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage - 601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA (EUHerit)» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu