Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ294 «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)-604517-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ294 «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)-604517-EPP-1-2018-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN» / 1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu