Έναρξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Προγράμματα Σπουδών με ετήσια και εξαμηνιαία διάρθρωση

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με ετήσια διάρθρωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου 2019 μέσα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, ενώ για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση θα αναρτηθεί σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 15 Απριλίου 2019, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2019.

Main Menu