Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408 και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe (MILE)/ 3η διαδικασία/ 3 ΘΕΣΕΙΣ

 

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό  70408 και τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe (MILE)/ 3η διαδικασία/ 3 ΘΕΣΕΙΣ

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu