ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό του που είναι η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών, προσκαλεί διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ελληνικής ιθαγένειας, να υποβάλλουν την ερευνητική τους πρόταση στο επιστημονικό πεδίο των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών για την χορήγηση ετήσιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Η προθεσμία υποβολής της πρότασης ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί για 20/03/2019 – 20/05/2019.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους πιέστε εδώ.  

 

Main Menu