Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408 «Migrants Integration in the Labour Market in Europe»/4η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ)

 

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408  «Migrants Integration in the Labour Market in Europe»/4η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ).

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu