Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Mu.SA - Museum Sector Alliance», με κωδικό 70350(242)/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Mu.SA - Museum Sector Alliance», με κωδικό 70350(242)/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu