Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80014 «Virtual laboratories using interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments-XR Labs» /1η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

 

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80014 «Virtual laboratories using interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments-XR Labs» /1η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu