Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Migrants Integration in the Labour Market in Europe - 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)», με κωδικό 70408(288)/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Migrants Integration in the Labour Market in Europe - 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)», με κωδικό 70408(288)/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Main Menu