Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80017 «ΣΘΕΤ 2019: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ» (1 θέση)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80017  «ΣΘΕΤ 2019: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ» (1 θέση).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Main Menu