Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408(288)/MILE/3η διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408 (288) «Migrants Integration in the Labour Market in Europe - 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)»/3η διαδικασία (3 ΘΕΣΕΙΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu