Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο ««DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»» /1η διαδικασία/1 ΘΕΣΗ

 

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο ««DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»» /1η διαδικασία/1 ΘΕΣΗ

Πρόσκληση

Αίτηση

 

 

Main Menu