Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408/MILE/4η διαδικασία (1 ΘΕΣH)

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408 «Migrants Integration in the Labour Market in Europe - 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)»/4η διαδικασία (1 ΘΕΣH)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Main Menu