Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70402 «Safeguarding Intangible and cultural Values and HERitage - S.I.L.V.HER»,]/1η διαδικασία/2019/ανάθεση /1 ΘΕΣΗ

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402 «Safeguarding Intangible and cultural Values and HERitage - S.I.L.V.HER»,]/1η διαδικασία/2019/ανάθεση /1 ΘΕΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.

Main Menu