Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80002(294)/2η διαδικασία (2 ΘΕΣΕΙΣ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80002(294) και τίτλο «CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)»/2η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Main Menu