Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70377(267)/WEMIN/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70377(267) και τίτλο «(WEMIN) - Migrant Women Empowerment and Integration - AMIF-2016-AG-INTE»/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ.

Main Menu