Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410(290)/DevOps/2η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410(290) και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/2η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ) 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ.

Main Menu