Επιτυχημένη διοργάνωση από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ εκδήλωσης με αντικείμενο την εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Metropolis, στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με αντικείμενο την εκπαίδευση επαγγελματιών των μουσείων και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των δράσεων εκπαίδευσης που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Mu.SA – Museum Sector Alliance, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+/Sector Skills Alliance και συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ και η απονομή πιστοποιητικών σε όσους/ες ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) με τίτλο ‘’Essential skills for Museum Professionals”, το οποίο προσφέρθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 με περισσότερες από 5000 συμμετοχές επαγγελματιών από το χώρο του πολιτισμού και των μουσείων, παγκοσμίως.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο δελτίο τύπου.

Main Menu