Εκδήλωση διαβούλευσης επί των αρχικών αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου MILE: Migrants Integration in the Labour Market in Europe

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση διαβούλευσης επί των αρχικών αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου MILE: Migrants Integration in the Labour Market in Europe / Ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (φορέα-εταίρο του έργου MILE) τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019, 16.00 - 19:00, στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Αθήνα (οδός Γραβιάς 4-6, 1ος όροφος, αίθουσα εκδηλώσεων).

Στο έργο MILE (821725 AMIF-2017-AG-INTE) προτείνεται ένα μοντέλο ολοκληρωμένης υποστήριξης για να διευκολυνθεί η πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, το οποίο εκτείνεται από την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους έως την τεχνική, επαγγελματική ή / και επιχειρηματική κατάρτιση, και αξιοποιεί τις εμπειρίες εργαζόμενων της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με την προσφορά και τις συνθήκες εργασίας και την ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση θα βρείτε εδώ.

Main Menu