Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70048/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048(31) και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Έγκριση Πρακτικού

Main Menu