Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70402/1η/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402(282) και τίτλο «Safeguarding Intangible and cultural Values and HERitage - S.I.L.V.HER»/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Έγκριση Πρακτικού

Main Menu