Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70400(280)/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70400(280) και τίτλο «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)»/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ

Main Menu