Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70048/ΤΕΕ/ΑΝΑΘΕΣΗ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048(31) και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ΤΕΕ/ΑΝΑΘΕΣΗ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

 

Επισυναπτόμενα

Main Menu