Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού, μέσω Μη.Μ.Ε.Δ., του έργου: «Εργασίες συντήρησης και λειτουργικής αποκατάστασης για τις εγκαταστάσεις και υποδομές του Ε.Α.Π.» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ (μη συμπεριλαμβ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Main Menu