Η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει δωρεάν κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες

Εκτύπωση

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ερευνητική ομάδα DAISSy (http://daissy.eap.gr/) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υλοποιεί δράση κατάρτισης στις βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης (start-up). Η δράση κατάρτισης αφορά νεαρούς επιχειρηματίες (25+ ετών), ανέργους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Όσοι/ες επιλεγούν, θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 100 ωρών (με συνδυασμό μαθημάτων σε τάξη και μέσω διαδικτύου). Η κατάρτιση θα διεξαχθεί απογευματινές ώρες κατά τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2019, στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Λάρισα. Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη. Σε όσους/-ες ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση θα απονεμηθεί πιστοποιητικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και τον τρόπο συμμετοχής θα βρείτε εδώ.