Τροποποίηση της Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3557/τ.Β΄/2019  δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. Φ.153/146145/Α5 κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με το ως άνω θέμα.

Για να δείτε το ΦΕΚ πιέστε εδώ

Main Menu