Πρωτοβουλία Εργαζομένων του ΕΑΠ για την ανακύκλωση καπακιών

Έπειτα από πρωτοβουλία εργαζομένων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ξεκίνησε πριν κάποιους μήνες η συλλογή καπακιών. 

Στόχος της δράσης αυτής είναι:

  • η μείωση του όγκου των "άχρηστων" σκουπιδιών που πετιούνται στους κάδους ή στο έδαφος.
  • ανάπτυξη της περιβαλλοντικής - οικολογικής συνείδησης μας, εντάσσοντας την ανακύκλωση στην καθημερινότητά μας.
  • να προσφέρουμε σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Το επόμενο διάστημα, καλούμε και τους φοιτητές που έρχονται στις κεντρικές Εγκαταστάσεις του ΕΑΠ, να συμμετέχουν και να ανακυκλώνουν τα καπάκια για να βοηθήσουμε όλοι σε έναν καλό σκοπό. 

 

Untitled

 

Main Menu