Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου All Roads Lead to Rome

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου βρέθηκε στο Lecce στις 28 Νοεμβρίου, φιλοξενούμενη από το University of Salento, για την εναρκτήρια συνάντηση του ALL ROUTES LEAD TO ROME, ενός έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 8 εταίρων από 5 χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Ισπανία).

Στόχος του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές για τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του δικτύου των αρχαίων Ρωμαϊκών δρόμων, να αναπτύξουν βασικές και εγκάρσιες δεξιότητες όπως αυτοπεποίθηση, ηγετικές ικανότητες, όπως και ικανότητες ομαδικής εργασίας, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ψηφιακές δεξιότητες και πολυγλωσσία.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Main Menu