Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80010/Κοινωνική Μέριμνα/Yποέργο 1/2019 (2 ΑΤΟΜΑ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Υποέργου 80011 του Έργου με κωδικό 80010 και τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»/2019 (2 ΑΤΟΜΑ)

 

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu