Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου Boosting digital skills and competences of libraries in Europe

 

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του τριετούς έργου “BIBLIO: Boosting digital skills and competences of libraries in Europe”, η οποία έλαβε χώρα στις 27 και 28 Ιανουαρίου στο Μπάρι (Ιταλία). Το BIBLIO συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Key Action 2/Sector Skills Alliances) και στοχεύει στην αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Main Menu