Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας DAISSy του ΕΑΠ στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου Higher Education Inclusiveness Index

 

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του τριετούς έργου “ XENIA: Higher Education Inclusiveness Index ”, η οποία έλαβε χώρα στις 16 και 17 Ιανουαρίου στη Νάπολη (Ιταλία). Το XENIA συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Key Action 3). Στόχος του είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (α) στην αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου συμπεριληπτικότητας (inclusiveness) τους και (β) στον προσδιορισμό των προσπαθειών που μπορούν να καταβληθούν τόσο για την καλύτερη προώθηση των αναγκών περιθωριοποιημένων λόγω σεξουαλικής προτίμησης ή/και ταυτότητας φύλου ατόμων/ομάδων, όσο και στην εξασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών ευκαιριών των ατόμων/ομάδων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Main Menu