Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70410/4η διαδικασία/2019 (1 ΑΤΟΜΟ)

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/4η διαδικασία/2019 (1 ΑΤΟΜΟ)

Έγκριση πρακτικού

 

Main Menu