Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80027/Instruction/2020/1η διαδικασία/θέση 1

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80027 και τίτλο «Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)/Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δασκάλων του σχολείου για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία»/1η διαδικασία/2020/θέση 1

Έγκριση πρακτικού επιλογής

 

Main Menu