Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70410/2η/2020/2 θέσεις

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70410 και τίτλο «DevOps competences for Smart Cities - 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA»/2η διαδικασία/2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu