Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80000/1η/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80000 και τίτλο «Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning (KUTEL)»/1η διαδικασία/2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu