Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80022/2η/2020/2 θέσεις

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80022 και τίτλο «All Routes lead to Rome (ROUTES) / Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»/2η διαδικασία/2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu