Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80025/1η/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80025 και τίτλο «Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology (DELTA)»/1η διαδικασία/2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu