Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80029/2η/2020/1 θέση


Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0»/2η διαδικασία/2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu