Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80029/3η/2020/4 θέσεις

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0»/3η διαδικασία/2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu