Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80037/1η/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80037 και τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)»/1η διαδικασία/2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu