Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80039/2η/2020/2 θέσεις

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο «INclusive TOURism professions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (InTour)»/2η διαδικασία/2020

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu