Δείτε την καταγραφή του διαδικτυακού σεμιναρίου του EADTU με αντικείμενο τη μεικτή και διαδικτυακή εκπαίδευση

 

empower higher education image

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της EMPOWER του EADTU διοργάνωσε μια σειρά 6 διαδικτυακών σεμιναρίων διάρκειας 30’ το καθένα 1 ώρας την εβδομάδα 7-9 Απριλίου 2020. Σε αυτήν την σειρά σεμιναρίων διερευνήθηκαν οι καλές πρακτικές και οι νέες εξελίξεις στον τομέα της μεικτής και διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=lxWTiCxLHv0&feature=emb_logo μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά τη διάλεξη τη διάλεξη με θέμα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων μελέτης μέσω διαδικτυακών διαδραστικών εργαστηρίων» που έδωσε η κυρία Karen Foley από το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διάλεξη (έναρξη στο σημείο 0:30) του Καθηγητή ΕΑΠ Αχιλλέα Καμέα με θέμα "Η συνδυασμένη χρήση MOOC, εξ αποστάσεως μάθησης και εκμάθησης στο χώρο εργασίας για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης - η περίπτωση του έργου Mu.SA"

Main Menu