Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 70400/1η/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70400 και τίτλο «Multiservice cApable iNtelligent Transportation Systems (MANTIS)»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu