Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80037/2η/2020/2 θέσεις

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80037 και τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)»/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu