Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80039/3η/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο «INclusive TOURism professions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (InTour)»/3η διαδικασία/2020/1 θέση

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu