Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80041/1η/2020/1 θέση

 

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80041 και τίτλο «XENIA: ΗΕ Inclusiveness Index»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Πρόσκληση

Αίτηση

Main Menu