Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70048/TEE/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ΤΕΕ/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής Προσωπικού

 

Main Menu