Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70289/ 1η διαδικασία/2020/1 θέση

 

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70289 και τίτλο «Εκδηλώσεις διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων»/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Πρακτικό επιλογής

Main Menu